Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Κουτραφά, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:
   
Ονοματεπώνυμο: Φρίξος Γεωργίου (Πρόεδρος)
Τηλέφωνα: 99472811
E-mail: [email protected]
   
Ονοματεπώνυμο: Ελένη Σαββίδου (Αντιπρόεδρος)
Τηλέφωνα: 99567246
E-mail: [email protected]
   
Τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
   
Ονοματεπώνυμο: Λούκας Γεωργίου
Τηλέφωνα: 99680812
E-mail: [email protected]
   
Ονοματεπώνυμο: Λουκία Τιμοθέου
Τηλέφωνα: 96582554
E-mail: [email protected]
   
Ονοματεπώνυμο: Χρύσανθος Χρυσάνθου
Τηλέφωνα: 96520384
E-mail: [email protected]
   
Το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
   
Ονοματεπώνυμο: Κούλλα Τσιαλή (Γραμματέας)
Τηλέφωνα: 22852067
E-mail: [email protected]